Tag Archives: วัดปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมกลางสายลมหนาว

ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรม ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว ที่วัดป่าดงมะไฟ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือน มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ญาติโยมผู้มีจิตศัทธาได้รวมกลุ่มกันจัดขึ้น โดยนิมนต์พระอาจารย์ศิริพล มาเป็นพระวิทยากรให้ เป็นโครงการสอนการปฏิบัติธรรม และเน้นการปฏิบัติแบบเข้มข้น ปิดวาจา จำกัดที่นั่ง มีทั้งการแยกปฏิบัติ และ ปฏิบัติรวม พร้อมกับสอบอารมณ์ทุกวัน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการราวๆ 70 คน ภาพกิจกรรมจะใช้เล่าเรื่องราวดังต่อไปนี้ ตามลำดับ ภาพบรรยากาศพิธีเปิด การบรรยายธรรม การสอนปฏิบัติธรรม การฝึกปฏิบัติธรรม (เดิน/นั่ง) การจดบันทึกเพื่อเนื้อหาที่ได้สอนไว้ การเดินจงกรมรอบๆบริเวณวัด การสอบอารมณ์ การทำบุญตักบาตร การรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศที่พัก ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโดยพระอาจารย์ธรรม์ จันทโสภโณ เจ้าอาวาสวัดป่าดงมะไฟ (สำนักปฏิบัติธรรมถาวรวนาราม) … Continue reading

Posted in ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรม | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment