Category Archives: Review การปฏิบัติธรรม

ความประทับใจแรก ณ วัดป่าดงมะไฟ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา มีอุบาสิกาท่านนึง ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดงมะไฟเมื่อครบกำหนดเวลา ได้เขียนบรรยายความประทับใจ ในสถานที่ เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้ไว้เป็นที่ละลึก และได้มอบจดหมายฉบับนี้ให้แด่เจ้าอาวาส ทางเจ้าอาวาสเห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆ จึงอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ได้ รายละเอียดในจดหมายมีใจความดังนี้ กุฏิพระอาจารย์ ธรรม์ (กุฏิพระครู) วัดป่าดงมะไฟ อ.น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 1 สิงหาคม 2555 กราบนมัสการพระอาจารย์ธรรม์ และธรรมสวัสดีญาติธรรมทุกท่าน ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ธรรม์ จึงได้มีโอกาสมาพักภาวนาที่กุฏิพระครู ซึ่งเป็นที่สัปปายะ อากาศเย็นสบาย มีลมพัดเอื่อยๆบ้าง แรงบ้าง ตามธรรมชาติ ทำให้มีกำลังกายในการบำเพ็ญและมี กำลังใจจากพระอาจารย์ ท่านปรารภว่า … Continue reading

Posted in Review การปฏิบัติธรรม | Leave a comment