ขอถวายอภิสัมมานสักกการะแด่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ ด้วยเศียรเกล้า

ขอถวายอภิสัมมานสักกการะแด่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ด้วยเศียรเกล้าRIPณ.วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี12631377_1068314469880234_6271801158977643631_nณ. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น12647091_1068782756500072_169800409211516212_n

Advertisements
This entry was posted in วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s