พระสงฆ์คือนาบุญอันยิ่งใหญ่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

การบวชพระของชายไทย เมื่ออายุครบบวช เป็นการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยส่วนหนึ่ง แต่หลักๆแล้ว ผลทั้งหมดทั้งมวล ล้วนแล้วแต่บังเกิดขึ้นแก่ผู้บวชเองทั้งสิ้น หากการบวชนั้นเป็นการบวชจริง เรียนจริง ตั้งใจปฏิบัติจริง ก็จักได้ผลจริง เช่นกัน อานิสงส์ผลบุญที่เกิดจาการบวชนั้นมีอยู่จริง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.) อานิสงส์ที่พึงได้แก่ตัวผู้บวชเอง 2.) พึงได้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะบิดาและมารดา ตลอดจนญาติพี่น้อง 3.) อานิสงส์ที่พึงได้แก่พระศาสนา บุญที่เกิดจากการบวชถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า ส่วนที่ 3 พระสังฆคุณ จะมีข้อความหนึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า 

ตัวอย่างภาพบรรยากาศ ของครอบครัว 2 ครอบครัว ที่ได้ส่งลูกชายที่บวชจากที่อื่น แต่เข้ามาศึกษาธรรมะ และ ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดงมะไฟ ดูจากภาพแล้ว มองเห็นแต่ความสุขของคนรอบข้าง โดยเฉพาะ พ่อ แม่ พี่น้องของพระบวชใหม่เอง การที่ส่งลูกมาบวช แล้วคนในครอบครัวได้มีโอกาสเข้ามา อุปัฏฐากพระบวชใหม่ มาร่วมฝึกปฏิบัติธรรม ร่วมกันสร้างบุญที่วัดด้วยกัน ในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะปล่อยให้พระบวชใหม่ได้ใช้ชีวิต และ ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจของสงฆ์ อย่างเคร่งครัดต่อไป

ที่วัดป่าดงมะไฟ ถือเป็นอีกที่ที่เหมาะกับการ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ของพระบวชใหม่ที่ต้องการความเงียบ สงบ พระสงฆ์ที่นี่ค่อนข้างเคร่งครัดในระเบียบวินัย และจะฉันท์ข้าวมื้อเดียว ตามแนววัดป่า หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 089-376-4655 หรือ 089-376-4656 ทางวัดยินดีต้อนรับ ขอเพียงท่านตั้งใจปฏิบัติ เคารพสถานที่ และปฏิบัติตามกฏของวัดอย่างเคร่งครัดก็พอ

หมายเหตุ: หากท่านโทรไปแล้วไม่มีผู้รับสาย ไม่ต้องเป็นกังวลใจ ทางวัดจะติดต่อกลับเอง ส่วนใหญ่มักจะเป็นเจ้าอาวาทวัดรับสายเอง บางครั้งอาจจะไม่สะดวกรับสาย ณ เวลานั้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถส่งข้อความแจ้งซื่อและหัวเรื่องฝากไว้ก่อนได้

1. ภาพพระบวชใหม่ เดินทางไปฝึกปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ที่้น้ำตกตาดใหญ่ พร้อม สมาชิกในครอบครัว

2. เดินจงกรมที่น้ำตกตาดใหญ่

3. นั่งสมาธิร่วมกับครอบครัว ตอนเช้าออกบิณฑบาตร ทำกิจของสงฆ์

4.ความสุขของพ่อแม่ คือการได้ทำบุญตักบาตร พระลูกชาย ^__^

5. ญาติๆรวมกันทำบุญตักบาตรกับพระใหม่

6. มาดูอีกครอบครัวนึง ที่ส่งพระลูกชายมาจำวัด เพื่อฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดงมะไฟเช่นกัน

7. สถานที่ยอดฮิตของพระบวชใหม่ คือ การได้ปฏิบัติธรรม นอกสถานที่ คือน้ำตกตาดใหญ่

8. คนในบ้านบวชแค่คนเดียว กลับสามารถ นำพาคนทั้งครอบครัว เข้าวัดเพื่อทำความดีได้ ^^

9. กิจวัตรประจำวัน นั่งสมาธิ เดินจงกรม บำเพ็ญประโยชน์ กวาดลานวัด

10. ภาพสุดท้าย โยมแม่และโยมน้อง ได้ทำบุญตักบาตรกับพระใหม่

Advertisements
This entry was posted in ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรม and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s