การเข้าปฏิบัติธรรม(Access Practice)

การเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดงมะไฟ มี 3 แบบ โดยเปิดสอนทั้ง 2 ภาษา ทั้ง ภาคภาษาไทย (Thai version) และ ภาษาอังกฤษ (English version)

1.แบบบุคคลทั่วไป (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ)
2.แบบโครงการของหน่วยงาน องค์กร หรือ หมู่คณะ
3.แบบพระสงฆ์บวชใหม่ หรือ พระสงฆ์ทั่วไป ที่ต้องการมาจำวัดเพื่อปฏิบัติธรรมชั่วคราว หรือ เพื่อจำพรรษา

รายละเอียด

1. การปฏิบัติธรรมแบบบุคคลทั่วไป ผู้ปฏิบัติธรรม สามารถกำหนดช่วงเวลาเข้า-ออก เองได้ตามสะดวก ขึ้นอยู่กับว่าผู้ปฏิบัติธรรมสะดวก เข้าปฏิบัิติธรรมวันไหน และจะออกวันไหน มากี่ท่าน เป็นชาย หรือ หญิง โดยปกติจะมีพระวิทยากรมาช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติในเบื้องต้นให้ แต่หากท่านมีพื้นฐานหรือรู้วิธีปฏิบัติดีอยู่แล้ว สามารถแยกไปฝึกปฏิบัติเองโดยลำพังได้ ทางวัดไม่ได้บังคับแต่อย่างใด ในกรณีที่ปฏิบัติเองแล้วมีข้อสงสัยหรือมีข้อติดขัดในเรื่องของการปฏิบัติ ท่านสามารถสอบอารมณ์กับพระวิทยากรได้ในช่วงรวมกลุ่ม (หากมีข้อจำกัดด้านอาหารโปรดแจ้งทางวัดให้ทราบล่วงหน้าเช่น ทานเืนื้อหมูไม่ได้ ทานอาหารอีสานไม่ได้ เป็นต้น เนื่องจากอาหารส่วนใหญ่จะได้มาจากการออกบิณฑบาตรของพระในตอนเช้า)

ก่อนจะเดินทางไป ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องโทรแจ้งทางวัดให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน ว่าจะมากี่คน และจะอยู่กี่วัน ทางวัดจะได้จัดเตรียมที่พัก และ อาหารไว้ให้  สามารถโทรแจ้งทางวัดได้ที่เบอร์ 089-376-4655 (พระอาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนรับโทรศัพท์เอง หากโทรไปแล้วไม่มีผู้รับสาย ทางวัดจะทำการโทรกลับท่านเอง เนื่องจากบางครั้งพระอาจารย์อาจะไม่สะดวกรับสาย ณ เวลานั้น)

2. การปฏิบัติธรรมแบบโครงการ หรือ หมู่คณะ การปฏิบัติธรรมแบบนี้จะเป็นลักษณะการปฏิบัติธรรมแบบโครงการ หรือแบบกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆ 5-10 คน หรือกลุ่มใหญ่ ประมาณ 30-50 คนก็ได้ มีความจำเพาะ และมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของการจัดคอร์สต่างกัน เช่นต้องการให้สอนแบบผู้เริ่มต้นพื้นฐาน หรือ แบบขั้นสูง ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนได้

ก่อนจะเดินทางไป ผู้ประสานงานโครงการ จะต้องโทรแจ้งทางวัดให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านบุคลากร และสถานที่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ สามารถโทรแจ้งทางวัดได้ที่เบอร์ 089-376-4655 โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อโครงการ
 • ผู้จัด หรือ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 • ระยะเวลาที่ใช้อบรม
 • จำนวนคนที่เข้าร่วมมีกี่คน เป็นชายกี่คน หญิงกี่คน
 • ข้อจำกัดด้านอาหารการกิน (อันเกี่ยวข้องกับโรคภัยหรือศาสนาเช่น นับถืออิสลาม ไม่สามารถทานเนื้อหมูได้เป็นต้น)
3.แบบพระสงฆ์บวชใหม่ หรือ พระสงฆ์ทั่วไป ที่ต้องการมาจำวัดเพื่อปฏิบัติธรรมชั่วคราว หรือ เพื่อจำพรรษา  
        สำหรับพระสงฆ์ที่บวชเรียนชั่วคราว บวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ หรือ พระสงฆ์ ทั่วไปที่ต้องการมา จำวัดที่วัดป่าดงมะไฟ เพื่อฝึกปฏิบัติธรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือในช่วงเข้าพรรษา นั้น สามารถทำได้
 • โดยทำการยืนยันความเป็นพระของท่าน ด้วยการให้เจ้าอาวาทวัดต้นสังกัดของท่าน ทำหนังสือส่งตัว หรือหนังสือรับรองความเป็นพระ  ว่าท่านเป็นพระที่บวชจากวัดนั้นจริง และมีความประสงค์จะมาจำวัดที่วัดป่าดงมะไฟ พร้อมระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือ
 • แสดงใบสุทธิของพระสงฆ์ เพื่อยืนยันความเป็นพระของท่าน
หมายเหตุ: เนื่องจากที่วัดป่าดงมะไฟเป็นเพียงศูนย์ปฏิบัติธรรม จึงไม่สามารถบวชพระ ให้ท่านได้ ท่านจึงจำเป็นต้องบวชมาจากวัดที่ท่านและครอบครัวสะดวกก่อน แล้วค่อยมาจำวัดเพื่อ ปฏิบัิติธรรมที่นี่ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ เบอร์ 089-376-4655 (พระอาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนรับโทรศัพท์เอง หากโทรไปแล้วไม่มีผู้รับสาย ทางวัดจะทำการโทรกลับท่านเอง เนื่องจากบางครั้งพระอาจารย์อาจะไม่สะดวกรับสาย ณ เวลานั้น)

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม

 1. สวมชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม (ทางวัดมีให้ยืม) หรือ ชุดสุภาพ
 2. มีความสมถะ กินอยู่เรียบง่าย
 3. สำรวมกาย วาจา งดส่งเสียงดังรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆ
 4. เคารพสถานที่ ช่วยกันรักษาความสะอาดของใช้ส่วนรวมต่างๆภายในวัด เช่น ห้องน้ำ ผ้าห่ม ที่นอน ชุดปฏิบัติธรรม
 5. ผู้ปฏิบัติธรรมจะรับประทานอาหารเพียงสองครั้งคือ อาหารเช้า และ ก่อนเที่ยง เท่านั้นหลังเที่ยงวันไปแล้วจะไม่สามารถรับประทานอาหารได้ (เนื่องจากถือศีล 8) ทางวัดจะมีน้ำปานะไว้บริการ และท่านสามารถเตรียมน้ำปานะส่วนตัวไปเองได้ อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นบ้านอีสาน ที่ได้จากญาติโยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หากไม่สามารถทานอาหารอีสานได้รบกวนแจ้งทางวัดให้ทราบล่วงหน้า

การเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรม

เนื่องจากการเข้าปฏิบัติธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งเรื่องที่พัก และอาหาร  และที่วัดป่าดงมะไฟแห่งนี้ไม่มีมินิมาร์ทให้ท่านจับจ่ายซื้อสินค้าใดๆ มีเพียงร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้าน จึงไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมามากมาย อาจสูญหายได้ ผู้ปฏิบัติธรรมควรเตรียมสัมภาระส่วนตัวเท่าที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้จริงๆเท่านั้นก็พอ

 1. ชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม (จะเตรียมมาเองหรือยืมจากที่วัดก็ได้ ถ้าไม่มีสามารถใช้ชุดสุภาพแทนได้ตามความเหมาะสม)
 2. น้ำปานะ ส่วนตัว สามารถเตรียมมาเองได้เช่น นมกล่อง, เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมชง ทางวัดมีจุดบริการน้ำร้อน พร้อมแก้วสำหรับชงกาแฟ พร้อมที่ล้างทำความสะอาด คอยบริการให้
 3. ของใช้ส่วนตัว สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิงที่ติดใช้กระดาษทิชชู่ แนะนำให้นำไปเอง ผ้าอนามัย (ที่โน่นไม่มีขายควรเตรียมไปเองให้เรียบร้อย) และควรเตรียมกระดาษห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไปด้วย ผ้าอนามัยและกระดาษทิชชู่ ที่ใช้แล้ว ควรทิ้งในที่ที่เหมาะสม ห้ามทิ้งลงชักโครกหรือโถส้วมเด็ดขาด
 4. เครื่องนอน หมอนและผ้าห่ม ทางวัดมีเตรียมไว้ให้ แต่หากท่านไม่สามารถนอนหมอนขิด (หมอนรูปสีเหลี่ยมแบบอีสานได้) แนะนำให้หาผ้ารอง หรือ ขอหมอนแบบอื่นจากทางวัดได้ หรือจะเตรียมไปเองก็ได้
 5. ห้องพัก ทางวัดจะจัดให้ตามความเหมาะสมของจำนวนคน เนื่องจากที่พักมีทั้งแบบนอนรวมโถงใหญ่ เตนท์ กุฏิขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่
 6. ไม้แขวนเสื้อพร้อมที่หนีบ ที่ซักผ้า ที่ตากผ้า ทางวัดมีให้
 7. เครื่องทำน้ำอุ่น สำหรับคนที่อาบน้ำเย็นไม่ได้ ทางวัดมีให้เพราะที่นั่นจำเป็นต้องใช้เนื่องจากอากาศหนาวเย็น ตลอดปี
 8. ผงซักฟอก สบู่ ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ตลอดจนผ้าเช็ดตัว ควรเตรียมไปเองทางวัดไม่มีบริการ
 9. ไฟฉาย หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างตอนกลางคืน เพราะไฟส่วนกลาง บริเวณทางเดินจะปิดเปิดเป็นเวลา
 10. ยารักษาโรคต่างๆ  สำหรับผู้ที่ีมีโรคประจำตัวเช่นภูมิแพ้ แพ้แมลง แพ้อากาศหนาว หรือ อื่นๆ ให้เตรียมยาที่ตนเองต้องใช้เป็นประจำไปให้พร้อม เนื่องจากวัดตั้งอยู่บนภูเขาห่างไกลโรงพยายาล และสถานีอนามัย (ยาแนะนำ ยาระบาย,ครีมทากันยุงหรือแมลง,ยาทาแก้คันอันเกิดจากการแพ้แมลง)
 11. เสื้อกันหนาว หรือ ผ้าคลุม รวมทั้งถุงเท้า ตอนกลางคืนอากาศจะเย็นมาก ควรใส่ถุงเท้านอนจะช่วยให้หลับง่ายขึ้น ผ้าคลุมใช้ตอนเช้าตรู่เนื่องจากอากาศเย็น
หมายเหตุ: เนื่องจากวัดอยู่บนภูเขา จึงไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ให้ใช้ เรื่องการใช้ internet หรือ การโทรเข้ารับสายจะเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากจะมีสัญญาณอ่อนๆ เฉพาะบางจุดเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงอาจจำเป็นต้องตัดขาดจากโลกภายนอกไปชั่วระยะเวลานึงที่เข้าปฏิบัติธรรมอยู่

ตารางปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน

กิจกรรมภาคเช้า

05:00 น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า

06:30   พระสงฆ์ออกบิณฑบาตร

06:00-8:00  ปฏิบัติธรรมรอบเช้า

8:00-9:00  พักรับประทานอาหารเช้า

9:30-11:00 ปฏิบัติธรรมรอบสาย

11:00-12:00 รับประทานอาหาร

13:00-16:00 รับธรรมะ และปฏิบัติธรรมรอบบ่าย

16:00 – 17:30 พักทำกิจส่วนตัว ผู้ปฏิบัติธรรมควรรีบอาบน้ำ เนื่องจากอาการเย็น

กิจกรรมภาคค่ำ

18:00 – 19:30 สวดมนต์ ทำวัตรเย็น

19:30 – 20:00 รับน้ำปานะ

20:00 – 21:00 ปฏิบัติธรรมรอบค่ำ ก่อนเข้านอน

หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมเป็นเพียงตารางกิจกรรมคร่าวๆให้ทราบในเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ควบคุม

Advertisements

21 Responses to การเข้าปฏิบัติธรรม(Access Practice)

 1. ชนิสรา says:

  เคยไปปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วงก่อนออกพรรษาของปี 57 ไปคนเดียว ขับรถไปเองค่ะ ..เนื่องจากมีเวลาน้อยจึงขออนุญาตพระอาจารย์ปฏิบัติทั้งคืน ..สงบมากค่ะ และตั้งใจจะไปอีกครั้งช่วงหยุดวันแรงงานนี้ค่ะ …ขอให้ได้ไปอย่างที่ตั้งใจด้วยนะคะ ..สาธุ ^^

  • dongmafai says:

   ถ้าไปช่วงนี้ ฝนตก อากาศจะเย็นๆนะคะ ยังไงรบกวนเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยคะ
   เมื่อช่วง 6-12 เมษายน admin ก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมประจำปี ขึ้นไปวันแรกร้อนมาก วันที่ 2 เป็นต้นไปฝนตกตลอดเลยคะ อุณหภูมิ 22-26 องศาคะ
   นั่งปฏิบัติในศาลาใหม่ สงบ เย้น อากาศถ่ายเทดีมาก สดชื่นคะ ได้กลิ่นดิน กลิ่นหญ้า กลิ่นป่า กลิ่นภูเขา กลับมาสบายใจหน้าใสกิ๊ก!!! แนะนำเลยคะ

 2. Julinya Chaisawad says:

  รถไม่ผ่านหน้าวัดค่ะ แต่ให้ถามคนขับรถว่าแวะเข้าไปส่งที่วัดได้ไหม และเพิ่มค่าโดยสารให้เขาค่ะ ตอนที่ดิฉันไปเขาก็ไปส่งค่ะ เขาคิดเงินเพิ่มคนละหนึ่งร้อยบาท ก็คิดว่าแพงแต่เมื่อไปด้วยแล้วรถแทบจะไม่มีผู้โดยสารเลย ดูๆแล้วเขาแทบจะไม่ได้กำไรอะไรเราก็เข้าใจค่ะ เมือไปถึงวัดเราก็เลยเพิ่มให้เค้าอีกนิดหน่อย ถือว่าเขาเป็นสารถีบุญพาเราไปถึงวัดป่าดงมะไฟสถาณที่สัปปายะ เหมาะแก่การปลีกวิเวกเป็นอย่างมากค่ะ

  • dongmafai says:

   ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูล แอดมินแอบเป็ยห่วงคนที่เดินทางด้วยรถปนะจำทางเพราะรถไม่ค่อยมีแถมแะนำเองไม่ได้อิกเพราะไม่เคยนั่งรถปนะจำทางไป ข้อมูลคุณ julinya เป็นประโยชน์มาก

 3. ขอบคุณพี่แอดมินมากครับ เด่วผมไปแน่ ช่วงออกพรรษาเคลียเรื่องเรียนเสร๊จจะไปปฏิบัติคครับ

 4. สวดมนแปลไหมครับ เพราะผมชอบสวดแปล ไพรเราะดี อยากไปมากๆๆเรยครับ

  • dongmafai says:

   วัตรเย็น-วัตรเช้าสวดแปลค่ะ แต่บทอื่นๆเช่น เมตตาใหญ่,ธัมมจักร,บารมี 30 ทัศ,คาถาโพธิบาท ไม่แปลค่ะ

   ปล.เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ทุกที่จะสวดมนต์แปลกันหมดนะคะ ^____^

  • dongmafai says:

   คุณกวางโจ รอไปช่วงออกพรรษาดีไหมคะ ช่วงนั้นน่าจะคึกคัก แต่ถ้าพอปฏิบัติเองได้ อยากไปปลีกวิเวกช่วงหน้าฝน ก็ลองขึ้นไปเยี่ยมชมได้ค่ะ มีพระจำพรรษาอยู่ที่นั่น แต่จำจำนวนไม่ได้ ส่วนเจ้าอาวาส ไม่อยู่ค่ะ จะกลับมาช่วงกฐิน

  • dongmafai says:

   อิกเรื่องค่ะ ถ้าชอบสวดมนต์ ลองอธิฐานจิต ปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันตลอดช่วงพรรษาที่เหลือดูคะ แอดมินกับเพื่อนๆก็ทำค่ะ ลองดูนะคะ ^^

 5. มีปฏิบัติธรรมประจำปีช่วงไหนครับ

  • dongmafai says:

   1.ปกติจะมีงานรำลึกพระครูธีระวัฒน์ ช่วงปลายสิงหาคมค่ะ แต่ปีนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดที่ดงมะไฟ หรือที่เวฬุวัน
   2.โครงการใต้ร่มพุทธธรรมช่วงเม.ย. แต่จัดที่เวฬุวันเช่นกันคะ เพราะพระอาจารย์ต้องลงไปสอนเอง และญาติโยมสะดวกที่นั่นมากกว่าคะ
   3.แนะนำจัดกลุ่มไปกันเองดีกว่าคะ อย่างแอดมินจะไปทุกปี ช่วงสงกรานต์ กะ ปีใหม่คะ

 6. dongmafai says:

  ถ้าจะไปก็อย่าลืมเสื้อกันหนาวนะคะ ช่วงนี้อากาศเย็นแล้วคะ

  • Jom Tjom says:

   จะไปช่วงเดือนตุลา ต่อ พฤษจิกา พอดีเลยค่ะ ไปรอบที่สองเริ่มมีประสบการณ์ว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างแล้ว พระอาจารย์ธรรม และหลวงพีวิเชียรท่าน พระรูปอื่นๆ และทุกคนที่วัดท่านเมตตามากๆค่ะ ประทับใจ

   • dongmafai says:

    โทรนัดพระอาจารยืได้เลยคร่า 08 6-223 -3965

   • dongmafai says:

    โทรเช็คพระอาจารย์ก่อนนะคะ เผื่อท่านติดกิจนิมนต์ แต่ปกติช่วงเข้าพรรษาจะอยู่ค่ะ เบอร์ส่วนตัวพระอาจารย์ 08 6223 3965 ค่ะ

 7. dongmafai says:

  @Khun Pook รถสายนี้ไม่ผ่านหน้าวัดคะ แต่ผ่านหน้าหมู่บ้าน ให้ลงตรงหน้าหมูบ้านแล้วลองสอบถามร้านค้าแถวนั้น หรือมอเตอร์ไซต์แถวนั้นว่าใครสะดวกขึ้นไปส่งที่วัดให้ได้หรือไม่ แล้วก็ตกลงค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนขึ้นคะ ถ้าไม่มีรถก็คงต้องเดินเข้าไปเองไกลเหมือนกันคะ เกือบ 5-7 กิโล หรือไม่ก็รอมีรถผ่านแล้วโบกรถขึ้นไปคะ อีกหนึ่งวิธีที่เขาใช้บ่อยคือ ให้ตกลงกับคนขับรถเลยว่าให้ช่วยขึ้นไปส่งที่วัดป่าดงมะไฟ คิดราคาเท่าไหร่ก็จ่ายค่าเสียเวลาให้เขาตามนั้นคะ เพราะไม่ใช่เส้นทางปกติของเขา (บางคันจะไป บางคันอาจไม่ไป แต่ส่วนใหญ่จะไปส่งให้คะ ลองเจรจาดูนะคะ)

  หมายเหตุ.. ช่วงนี้ที่วัดกำลังจัดเตรียมงานกฐินประจำปี คงมีคนเข้าออกบ่อยอยู่คะ ถ้าจะให้ชัวน์แนะนำโทรสอบถามจากทางวันตามเบอร์ที่ให้ไว้ดีกว่านะคะ น่าจะได้ข้อมูลปัจจุบันสุด โทรศัพท์ : 089-376-4655 หรือ 089-376-4656

 8. นริศรา says:

  จะรบกวนถามว่าถ้าจะปฎิบัติธรรมโดยไปคนเดียวได้รึป่าวค่ะ

  • dongmafai says:

   สามารถไปได้ตาม วัน เวลาที่ตนเองสะดวกเลยคะ….ยังไงลองโทรสอบถามรายละเอียดและเรื่องที่พักก่อนเดินทางนะคะ….แต่่ admin แอบเป็นห่วงเรื่องการเดินทาง ไม่ทราบเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือเปล่าคะ?
   มันค่อนข้างเดินทางลำบากอยู่แล้วเป็นผู้หญิงด้วยคะ..

   • pook says:

    ไม่ทราบว่าถ้าเดิาทางรถประจำทางสายชุมแพ-น้ำหนาว รถผ่านหน้าวัดเลยหรือเปล่าค่ะ หรือว่าต้องเดินเข้าไป สนใจไปปฎิบัติลำพังคนเดียวนะค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s