การชำระหนี้สงฆ์

เนื่องจากการได้เข้าไปปฏิบัติธรรม ไปใช้สถานที่ของวัด กินข้าววัด ใช้น้ำ ใช้ไฟ ตลอดจนที่พักอาศัยและอื่นๆอีกหลายอย่าง อันเป็นของของวัดนั้น ถือได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นได้เป็นหนี้สงฆ์แล้ว

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เราติดหนี้สงฆ์ หลังการปฏิบัติธรรมทุกครั้ง ควรทำการชำระหนี้สงฆ์ก่อนกลับบ้านทุกครั้ง การชำระหนี้สงฆ์ มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินเพียงเล็กน้อยหรือตามจิตศรัทธา เพื่อชำระหนี้สงฆ์ ตามตู้บริจาคที่เขียนไว้ว่า “ชำระหนี้สงฆ์” ซึ่งปกติแล้ววัดจะใช้เงินส่วนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายหลัก ในการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรรณ์ต่างๆของวัดในทุกๆเดือน หรือ หากไม่สะดวกท่านสามารถชำระหนี้สงฆ์ ได้ด้วยการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัด ตลอดจนบริเวณที่พัก และ ห้องน้ำ ของท่าน ให้สะอาด เพื่อส่งมอบความสะอาดเหล่านี้ให้กับผู้ปฏิบัิติธรรมท่านอื่นๆที่จะมาใช้สถานที่ต่อจากท่านในภายหลัง เนื่องจากทางวัดมีบุคลากรจำกัด การชำระหนี้สงฆ์ด้วยวิธีนี้ จึงเป็นการช่วยทางวัดได้อย่างมาก

ตัวอย่างการชำระหนี้สงฆ์ ของผู้ที่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดงมะไฟ

1. การทำความสะอาดบริเวณวัด

2. การขัดถูศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อความสะอาด เวลาปฏิบัติธรรมจะรู้สึกผ่อนคลายและไม่มีฝุ่นละออง เนื่องจากศาลาปฏิบัติธรรมเป็นศาลาส่วนกลาง ที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆของทางวัด ที่มีการใช้บ่อยที่สุด

3. การทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณที่พัก ที่ท่านใช้มาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี้ รวมทั้งของส่วนรวมของวัดให้สะอาด หากท่านต้องการใช้ห้องน้ำที่สะอาด คนอื่นๆก็ต้องการเช่นกัน

4. การซักล้าง ทำความสะอาดชุดปฏิบัติธรรม ที่ใช้แล้ว ให้เหมือนเป็นของของตน หากท่านต้องการชุดปฏิบัติธรรมที่มีกลิ่นหอม ขาวสะอาด  ผู้อื่นก็ต้องการเช่นนั้นเช่นกัน

5. การทำความสะอาดเรือนนอน ตลอดจนเก็บที่นอน และผ้าห่มให้เรียบร้อย (เรื่องการซักทำความสะอาดหรือจัดเก็บทางวัดจะจัดการต่อเอง ขอเพียงพับเก็บให้เรียบร้อยก่อน)

เนื่องจากวัดไม่ได้มีการบริการเหนือระดับแบบโรงแรม หรือ รีสอร์ท จึงไม่มีบริกรคอยรับใช้ท่าน ดังนั้นการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ท่านจึงต้องดูแลตัวเองและทำทุกอย่างด้วยตัวเอง การช่วยเหลือ แบ่งเบา ภาระของทางวัดเพียงเล็กๆน้อยๆ ในสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ ก็ถือว่าเป็นการชำระหนี้สงฆ์ได้ทางนึง ทั้งนี้ทางวัดไม่ได้บังคับว่าท่านต้องทำ เพียงแต่การทำกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานที่นักปฏิบัติธรรมที่ดีพึงกระทำเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ตอบแทนคุณสถานที่ แสดงความเคารพต่อสถานที่ และเพื่อส่งมอบความสะอาด สะอ้าน น่าอยู่อาศัย สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนในภายหลัง ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอาสา สาุธุ  -/\-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s